Jdi na obsah Jdi na menu
 


Test psa

21. 2. 2007

Jak chytrého máte psa?


Příroda dala psům do vínku vyvinutý mozek, dokonalé smysly a věčnou mlčenlivost - krátce řečeno, vyrobila z nich vysoce inteligentní tvory, což sa projevuje mnohými spůsoby. Většina má například mimořádnou paměť (tato vlastnos souvisí s jejich vynikajícím čichem). Není vyjímkou, že pes, který se ztratí stovky kilometrů od domova, najde cestu zpět. A mnohokrát se také stalo, že i bez výcviku dokázal vhodně zareagovat na nebezpečí a zachránit lidský život.

Nasledující otázky Vám napoví, jak je na tom s inteligencí právě Váš pes. Vycházejí z testů lidského IQ, hodnotí zrakové a sluchové schopnosti psa a taktéž jeho chování doma, i při kontaktu s lidmi či jnými zvířaty. Mějte ovšem na paměti, že náš test není odborný a tak z něho nevyvozujte žádné radikální závěry.

Z každé otázky vyberte jen jednu odpověď. Výsledky vám prozradí jak Váš miláček dopadl.

1.) Počkejte, až se na Vás pes podívá a předstírejte, že jste si do ruky vzali něco k snědku, že jíte:

 1. Pes vás upřeně pozoruje, jako by jste doopravdy jedli
 2. Začne přeskoumávat místo, odkud jste domnělou pochoutku vzali
 3. Nejeví žádný zájem
 4. Zřejmě si uvědomuje, že všechno je jen ”jako”

2.) Co Váš pes udělá, když narazí na plot nebo na jinou překážku, kterou nedokáže překonat?

 1. Rozběhne sa podél plotu a hledá kudy by prošel
 2. Pustí z hlavy svůj původní cíl a běží jinam
 3. Zkusí se podhrabat a nebo se na druhou stranu dostane nějakým jiným spůsobem
 4. Počká, až ho přenesete

3.) Rozpozná Váš pes některé ze slov: večeře, veterinář, postel, nashledanou (v podobě, v jaké je obvykle říkáte), pokud ano, kolik?

 1. Tři a nebo čtyri
 2. Dvě
 3. Jedno
 4. Žádné

4.) Jak Váš pes reaguje, když slyší, že se v kuchyni připravuje jídlo?

 1. Okamžitě přiběhne
 2. Přiběhne, jen když má velký hlad nebo je zvědavý
 3. Nic nepozná, pokud to neděláte přímo před ním

5.) Váš pes je u dveří a zvenku slyší neznámé zvuky. Jaká je jeho první reakce?

 1. Začne štěkat a vrhne se na dveře
 2. Nevěnuje jim pozornost
 3. Utiší se a pozorně poslouchá

6.) Jak sa obvykle chová Váš pes, když na procházce potkáte většího psa?

 1. Běží k němu a začne mu chňapat po nohách a štěká
 2. Začne zuřivě štěkat nebo vrčí, ale z bezpečné vzdálenosti
 3. Uhne mu z cesty
 4. Opatrně se k němu přiblíži, jako když by si chtěl hrát

7.) Venčíte psa na vodítku. Co udělá, když přijdete k frekventované silnici?

 1. Zastaví se na chodníku a podívá sa, jestli může bezpečně přejít
 2. Spolehne se na Vás a počká, až vykročíte
 3. Pokračuje v cestě, pokud ho nepřitáhnete za vodítko

8.) Přestanete si se psem hrát, ale on by chtěl ještě pokračovat. Jak Vám to dá najevo?

 1. Začne tiše výt
 2. Pokusí se Vás zatáhnout spět do hry
 3. Vrčí

9.) Pamatuje si Váš pes lidi, kteří k Vám chodí jen občas?

 1. Ne
 2. Ano, hlavně ty, kteří na něho mluví
 3. Někdy
 4. Ne, ale když mu dají něco k snědku, začne sa chovat, jak by si je pamatoval

10.) Pes se chce napít, ale miska na vodu je prázdna. Co udělá?

 1. Čeká, až si toho všimnete
 2. Najde si jiný zdroj vody, např. záchodovou mísu nebo kaluž
 3. Najde Vás a začne výt
 4. Přivolá Vás k misce, aby jste viděli, že v ní nic není
 5. Sedne si k misce a začne výt

11.) Přistihnete psa, když dělá něco, co nesmí. Ví, že je zle. Jak se zachová?

 1. Svěsí uši a ocas, zatváří sa provinile a odejde pryč
 2. S vystrašeným výrazem uteče
 3. Uteče, ale evidentně si z toho nic nedělá
 4. Přikrčí sa před Vámi

12.) Jak se chová Váš pes v novém prostředí?

 1. Prozkoumá každý koutek
 2. Projeví mírnou zvědavost
 3. Zajímá ho jen, co dostane k večeři
Hodnocení body
 ABCDE

1.)

2

3

1

4

-

2.)

4

1

2

2

-

3.)

4

3

2

1

-

4.)

3

3

1

-

-

5.)

2

1

3

-

-

6.)

1

3

4

2

-

7.)

4

3

1

-

-

8.)

2

3

1

-

-

9.)

1

4

3

2

-

10.)

1

4

3

4

2

11.)

4

2

1

3

-

12.)

3

2

1

-

-

A co ten Váš?

Počet bodů

Kategorie

14 bodů a méně

Beznadějný případ

15 až 18 bodů

Žádná sláva

19 až 23 bodů

Podprůměrný

24 až 27 bodů

Průměrný

28 až 31 bodů

Lepší průměr

32 až 37 bodů

Chytrý

38 až 41 bodů

Psí génius

V tomto testu se obvykle dosahuje 24 až 27 bodů. Plného počtu dosáhl jen speciálně vycvičený policejní pes.